Skräck är este­tiskt

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - HBL

Ry­sa­re och an­nan skräckun­der­håll­ning­en är en este­tisk upp­le­vel­se: stir­rig blick, för­vrid­na an­sikts­ut­tryck och go­tis­ka slott är skräck­fil­mens kän­ne­tec­ken. Vil­ka este­tis­ka drag gör skräck till skräck, och var­för gil­lar vis­sa skräck och and­ra in­te? Yle Pu­he 10.02

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.