Lo­go­ma­nin är till­ba­ka

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - SR

Gra­fis­ka de­sig­nern Pe­ter Sa­vil­le har ny­li­gen gjort om Cal­vin Kle­ins och Bur­ber­rys lo­go­ty­per. Konst­nä­ren och kre­a­tö­ren Cil­la Ramnek be­rät­tar om hur hon ar­be­tat med va­ru­mär­kens lo­go­ty­per. Ka­ri­na Erics­son Wärn, rek­tor på Beck­mans de­sign­hög­sko­la, vet hur mo­deska­pa­re hit­tar sitt eget form­språk. Gäst är Cia Jans­son, chefre­dak­tör på tid­ning­en El­le. sve­ri­ges­ra­dio.se P1 11.03, sön­dag 15.03

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.