Vad vill de, brit­ter­na?

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - YLE

Det är me­ning­en att Stor­bri­tan­ni­en ska slu­ta va­ra EU-med­lem från och med mars näs­ta år. Un­der mö­do­sam­ma for­mer ver­kar den brit­tis­ka re­ge­ring­en kom­ma över­ens med EU om ett av­tal. Där­e­mot ver­kar in­ri­kes­po­li­ti­ken i Stor­bri­tan­ni­en va­ra i ka­os. Om av­ta­let ens kla­rar sig ge­nom det brit­tis­ka par­la­men­tet är myc­ket oklart. Det en­da som ver­kar va­ra klart är att brit­ter­na är mer oen­se än nå­gon­sin i frå­gan om brex­it. Det dis­ku­te­rar Tei­ja Ti­i­li­ka­i­nen, di­rek­tör för Utri­kes­po­li­tis­ka in­sti­tu­tet, Erk­ki Tu­o­mio­ja, riks­dags­le­da­mot (SDP) och Yles eu­ro­pa­kor­re­spon­dent Rik­hard Hu­su. Pro­gram­le­da­re: Ste­fan Wi­ni­ger. Yle Ve­ga 12.03, re­pris 22.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.