Vin­ter­sport och kli­ma­tet

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - HBL

Kli­mat­för­änd­ring­en på­ver­kar ock­så id­rotts­möj­lig­he­ter­na på oli­ka håll i värl­den. Världs­mäs­ter­skap och OS-seg­rar krä­ver att världs­e­li­ten möts fy­siskt. Vad in­ne­bär kli­mat­för­änd­ring­en för vin­ter­spor­ten i Fin­land? Yle Pu­he 15.02, re­pris 22.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.