Kal­kon à la USA

Det tar tid att tilla­ga en hel kal­kon. Med fi­lé är tillag­nings­ti­den sna­ra­re i mi­nu­ter än tim­mar.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

för 4 per­so­ner, 45 mi­nu­ter

600 g kal­kon­fi­lé 2 msk ve­te­mjöl salt och pep­par smör och raps­ol­ja

till så­sen:

3 dl vat­ten 2 dl gräd­de 2 1/2 msk konc. kyck­ling­fond 1 msk ki­ne­sisk so­ja 2 msk majs­stär­kel­se + 3–4 msk vat­ten salt och vit­pep­par

att äta till:

600 g söt­po­ta­tis 500 g but­ter­nut­pum­pa 1 röd­lök 1 krm strö­soc­ker 1 tsk fli­sad chi­li 2 msk raps­ol­ja

Gör så här:

1. Ska­la söt­po­ta­ti­sar­na och skär dem i tjoc­ka sta­var. Klyv pum­pan, ske­da ut kärn­hu­set, skär bort ska­let och skär pumpaköt­tet i cen­ti­me­ter­bre­da klyf­tor. Ska­la och skär röd­lö­ken i klyf­tor. Var­va allt i en lång­pan­na till­sam­mans med chi­li­fli­sor, raps­ol­ja, soc­ker och salt. Ros­ta i ug­nen på 200 gra­der i 30-35 mi­nu­ter.

2. Sal­ta, pepp­ra och vänd kal­kon­fi­lén i ve­te­mjöl. Bryn runt om i li­ka de­lar smör och raps­ol­ja. Ef­ter­stek un­der lock på låg vär­me i 10–12 mi­nu­ter. Låt det fär­di­ga köt­tet vi­la någ­ra mi­nu­ter in­nan det ski­vas upp.

3. Ko­ka upp vat­ten, gräd­de, fond och so­ja. Red med majs­stär­kel­se löst i vat­ten och låt sju­da sak­ta i 5 mi­nu­ter. Sma­ka av med salt och vit­pep­par. TT

FO­TO: TT

Kal­kon på ame­ri­kanskt vis in­ne­bär till­be­hör som rostad söt­po­ta­tis och pum­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.