Tack för för­tyd­li­gan­det, Mparm­pa­gi­an­nis

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - ANTONY FREDRIKSSON Åbo

MANOSFäREN Jo­han Mparm­pa­gi­an­nis skri­ver (HBL 1.12) att jag miss­tol­kar vad han sa­de i Yles tv-de­batt. Tack för för­tyd­li­gan­det, han har helt rätt. Mparm­pa­gi­an­nis och Alex­an­der Bard har nu fi­gu­re­rat i lik­nan­de sam­man­hang på sisto­ne så jag har in­tui­tivt tänkt att de de­lar sam­ma åsikt.

Bra att Mparm­pa­gi­an­nis på­pe­kar att han in­te pre­nu­me­re­rar på Bards en­kel­spå­ri­ga, kva­si­ve­ten­skap­li­ga mans­upp­fatt­ning. Det tror jag att han gör rätt i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.