Frey skrev säms­ta sex­skild­ring­en

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

Ja­mes Frey får pri­set som ing­en vill ha. Den ame­ri­kans­ke för­fat­ta­ren till­de­las 2018 års pris för värl­dens säms­ta sex­skild­ring.

En­ligt The Gu­ar­di­an kam­mar Frey hem årets Bad Sex Award i kon­kur­rens med bland and­ra Haru­ki Mur­a­ka­mi och den Boo­ker­pris­no­mi­ne­ra­de kol­le­gan Ge­rard Wood­ward. Pris­tagar­bo­ken Ka­te­ri­na be­skrivs som en au­to­fik­tiv be­rät­tel­se om en kär­leks­re­la­tion som för­fat­ta­ren på­bör­ja­de un­der en he­do­nis­tisk re­sa i Frank­ri­ke på 1990-ta­let.

”Frey seg­ra­de mot en stark, helt man­lig no­mi­ne­rings­lis­ta på grund av blot­ta an­ta­let och läng­den på de du­bi­ö­sa ero­tis­ka sce­ner­na i hans bok”, skri­ver ju­ryn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.