Gör upp­föl­ja­re till Call Me by Your Na­me

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

Hör du till dem som troll­bands av Call Me by Your Na­me? Då finns det an­led­ning att gläd­jas. För­fat­ta­ren André Aci­man har näm­li­gen av­slö­jat att han skri­ver på en fort­sätt­ning på be­rät­tel­sen om Elio och Oli­ver.

Aci­man har ti­di­ga­re va­rit tvek­sam till en upp­föl­ja­re till boken som kom 2007. Nu upp­ger han på Twit­ter att han ”fak­tiskt skul­le äls­ka en upp­föl­ja­re till Call Me by Your Na­me” och fyll­de se­dan på med: ”Jag hål­ler fak­tiskt på och skri­ver en”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.