Sänd­ning från Odes in­vig­ning

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

6.41 Sirk­ka-Li­i­sa Ant­ti­la 7.14 De­mon­stra­tio­ner i Fin­land 7.41 Cir­ku­lär eko­no­mi-pro­jek­tet LOOP 8.11 En säll­synt mark 8.44 Hun­dar hit­tar can­cer. Yle TV1 6.25, re­pris 15.10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.