För­sva­ra lan­det

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Fin­län­dar­nas för­svars­vil­ja sjun­ker – och lägst är mo­ti­va­tio­nen bland ung­do­mar­na. Var­för är det så? Be­hö­ver för­svars­vil­jan hö­jas – och i så fall hur? Den sa­ken dis­ku­te­ras av kom­mu­ni­ka­tions­kon­sul­ten El­li Flén, Väns­ter­för­bun­dets ord­fö­ran­de, riks­dags­le­da­mo­ten Li An­ders­son och re­ser­vis­ten Lin­nea En­vall. De­bat­ten leds av Filip Stén. Yle Ve­ga 12.03, re­pris 22.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.