Mat i barn­fa­mil­jen

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Vad äter man i fin­länds­ka fa­mil­jer? Hur har mat­va­nor­na för­änd­rats de se­nas­te de­cen­ni­er­na och vil­ka svå­rig­he­ter käm­par för­äld­rar med när det gäl­ler si­na barns och fa­mil­jers ätan­de? Gäs­ter hos Han­na Jen­sens gäs­ter är A-leh­tis An­na Ru­o­ho­nen och den till­för­ord­na­de pro­fes­sorn i mat­kul­tur Ma­ri Ni­va. Yle Ra­dio 1 12.10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.