Vårt be­hov av kon­takt

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Låt oss byg­ga en enorm la­ser som vi rik­tar mot stjär­nor­na i hopp om att ut­omjor­dis­ka ci­vi­li­sa­tio­ner läg­ger mär­ke till oss, fö­re­slår två fors­ka­re från MIT. Hur smart är det egent­li­gen? Re­dak­tö­rer: Mar­cus ”Besser” Ro­senlund och Pa­trik ”Wisser” Schau­man. Yle Ve­ga 19.22

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.