Ar­vet ef­ter Brun­skärs-Ma­ja le­ver vi­da­re

Dot­tern An­na Da­ni­els­son har sam­lat en hel ski­va med eg­na lå­tar i tra­di­tio­nell fin­lands­svensk spel­mans­stil med allt från vals till schot­tis.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - TO­VE DJUPSJöBACKA to­ve.djup­s­jo­bac­[email protected]­me­dia.fi

FOLK­MU­SIK An­na Da­ni­els­son, Pek­ka Pen­tikä­i­nen, Es­bo spel­manslag

Brun­skärs to­ner (Egen ut­giv­ning)

Brun­skärs-Ma­ja (Ma­ria Gran­vik) är fort­fa­ran­de ett namn man ta­lar om i spel­manskret­sar och den mu­si­ka­lis­ka ådran le­ver vi­da­re i hen­nes dot­ter An­na Da­ni­els­son, som sam­lat en hel ski­va med lå­tar hon själv skri­vit. De går i tra­di­tio­nell fin­lands­svensk spel­mans­stil med allt från vals till schot­tis, och fram­förs i sti­li­ga ar­range­mang av Pek­ka Pen­tikä­i­nen. Val­ser­na är ex­tra lyc­ka­de och kitt­lar ener­giskt dans­ner­ven.

Es­bo spel­manslag är in­te ett väl­digt tra­di­tio­nellt fi­ol­do­mi­ne­rat spel­manslag ut­an sna­ra­re en mångsidig folk­mu­si­kor­kes­ter med många oli­ka in­stru­ment­grup­per. Le­da­ren Pen­tikä­i­nens eget in­stru­ment drag­spe­let bär of­tast hu­vud­an­sva­ret, men en­semb­len har många fär­ger på sin pa­lett. Spe­ci­ellt man­do­li­ner­na och Maa­rit Aar­va­las kan­te­le ut­gör läck­ra de­tal­jer. En eloge ock­så till Da­ni­els­sons son­dot­ter Ingrid Lind­berg, vars kla­ra so­pran kling­ar fin­fint på in­led­nings­spå­ret Brun­skärs vals.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.