Tec­ken

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Ett kom­ma­tec­ken ges oss en chans till mer av allt, men punk­ten sä­ger ge­nast och obe­vek­ligt halt.

Som med­la­re i kri­sen sti­ger se­mi­ko­lon fram; det bin­der sam­man bå­da och sking­rar stri­dens damm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.