DÖ­DA

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Ett varmt tack till er al­la som har hedrat min­net av vår kä­ra

Tes­si Hjorth

och del­ta­git i vår sorg. Ett varmt tack även till Sib­bo kom­muns hem­vård för god och vän­lig vård.

De an­hö­ri­ga

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.