SÄND LÖSNINGEN TILL

Hufvudstadsbladet - - Pyssel -

KSF Me­dia, Lin­nan­ko­ski­ga­tan 28, 06100 Borgå, se­nast den 27.12.2018. Skriv Kors­ord 288 på ku­ver­tet. Vi drar tre vin­na­re som be­lö­nas med skra­plot­ter.

I kors­ord 284 vin­ner föl­jan­de per­so­ner skra­plot­ter: Pe­ter He­in­ström i Eke­näs, Lis­beth Holmström

i Helsing­fors och Maj-Lis Ti­kan­der i Lo­vi­sa. Vi gra­tu­le­rar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.