Pep­parkyck­ling

Kyck­ling krä­ver kryd­dor. Här är det pap­rika­pul­ver, svart- och rosépep­par som de­lar hu­vud­rol­len.

Hufvudstadsbladet - - News - TT

för 4 per­so­ner, 35 mi­nu­ter

4 kyck­ling­fi­lé­er, ca 600 g 1 krm pap­rika­pul­ver 1 krm svart­pep­par 1 krm salt smör och raps­ol­ja

till så­sen:

2 1/2 dl vat­ten 1 dl gräd­de 1 msk konc. kyck­ling­fond 2 tsk rosépep­par 1 msk majs­stär­kel­se + 2 msk vat­ten 1 tsk so­ja salt och vit­pep­par

att äta till:

stekt po­ta­tis ha­ri­cots verts blan­dad sal­lad av to­mat, gur­ka och is­bergs­sal­lad

Gör så här:

1. Kryd­da kyck­ling­fi­lé­er­na runt om med pap­rika­pul­ver, svart­pep­par och salt. Bryn med li­ka de­lar smör och raps­ol­ja i en het pan­na. Sänk vär­men or­dent­ligt och ef­ter­stek un­der lock i un­ge­fär 12 mi­nu­ter. Kyck­ling ska all­tid va­ra ge­nom­stekt. 2. Ko­ka upp vat­ten, gräd­de, fond och rosépep­par. Red med majs­stär­kel­se löst i vat­ten och sjud i minst 5 mi­nu­ter. Sma­ka av med so­ja, salt och vit­pep­par. 3. Blan­da en klas­sisk sal­lad av to­mat, gur­ka och is­bergs­sal­lad. Värm ha­ri­cots verts i sal­tat vat­ten. Ser­ve­ra allt med stekt po­ta­tis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.