Ta­ke­off

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Nordens störs­ta bu­si­nes­se­ve­ne­mang för unga, ord­nas i sam­band med Slush.

●●Eve­ne­mang­et ar­ran­ge­ras av för­e­ning­en Ta­lou­del­li­nen tie­do­tusto­i­misto TAT, som främ­jar ung­do­mars kun­ska­per om fö­re­tag­sam­het och ekonomi.

●●Av del­ta­gar­na krävs att de har del­ta­git på en bu­si­nes­skurs ord­nad av TAT. Un­der da­gens lopp får ele­ver­na till­läm­pa och vi­da­re­ut­veck­la de kun­ska­per som de ti­di­ga­re lärt sig på kur­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.