USA åter­vän­der till So­ma­lia

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP

Ef­ter näs­tan tre de­cen­ni­er åter­vän­der nu USA med di­plo­ma­tisk när­va­ro till So­ma­lia. ”Den­na hi­sto­ris­ka hän­del­se speg­lar So­ma­li­as fram­steg de se­nas­te åren”, för­kla­rar UD-ta­leskvin­nan He­at­her Nau­ert. Am­bas­sa­dör Do­nald Ya­ma­mo­to har över­läm­nat sitt kre­di­tiv­brev till pre­si­dent Mo­ha­med Far­maa­jo. Det fram­går dock in­te om han ska va­ra fast sta­tio­ne­rad i Mo­ga­dishu.

Ka­o­set som led­de till USA:s ut­tåg i bör­jan av 90-ta­let skild­ras i stor­fil­men ”Black hawk down”.

FO­TO: TT-AP/MO­HA­MED SHEIKH NOR

En eti­o­pisk sol­dat vid det om­rå­de som fram till 1991 in­rym­de USA:s am­bas­sad i Mo­ga­dishu. Bil­den är från 2006.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.