Wil­li­ams klar för spel i Austra­li­an Open

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT

Ten­nisstjär­nan Se­re­na Wil­li­ams är klar för i Austra­li­an Open i ja­nu­a­ri. 37-åring­en mis­sa­de årets förs­ta grand slam-tur­ne­ring i fjol ef­ter barna­fö­dan­de, men är klar för spel i Mel­bour­ne om sex vec­kor med­de­lar ar­ran­gö­ren.

Wil­li­ams 23:e och se­nas­te grand slam-ti­tel kom i Austra­li­en 2017. Ame­ri­kans­kan, ti­di­ga­re lång­va­rig världs­et­ta men nu ran­kad 16:e i världen, är fort­fa­ran­de på jakt ef­ter sin 24:e ti­tel. Wil­li­ams för­lo­ra­de fi­na­len i bå­de Wim­ble­don och US Open ti­di­ga­re i år in­nan hon av­slu­ta­de sä­song­en.

Austra­lis­kan Mar­ga­ret Court har flest grand slam-tit­lar, 25 styc­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.