Mark­ka­nen i fin form

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

Lauri Mark­ka­nens 21 po­äng och 10 re­tu­rer hjälp­te in­te bot­ten­la­get Chi­ca­go till se­ger mot In­di­a­na. Pa­cers vann med 96–90. Mark­ka­nen har nyss till­frisk­nat ef­ter en ska­da som höll ho­nom bor­ta hela hös­ten. Mot In­di­a­na fanns han i start­fem­man. Mark­ka­nen gjor­de stor suc­cé i NBA i fjol och vi­sa­de mot In­di­a­na att tak­ter­na sit­ter i. Bulls pin­färs­ka trä­na­re Jim Boylen vil­le vi­sa att den fins­ka stor­stjär­nan har en li­ka gi­ven som stor till i hans fram­ti­da pla­ner.

För Bulls var för­lus­ten den sjun­de i följd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.