Klopp straf­fas ef­ter vil­da fi­ran­det

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT-AFP

Li­ver­pools trä­na­re Jür­gen Klopp får bö­ter för sitt vil­da fi­ran­de i der­byt mot Ever­ton i hel­gen. Den tys­ke trä­na­ren har ac­cep­te­rat sitt straff – en var­ning för osports­ligt be­te­en­de och 9000 eu­ro i bö­ter– från det eng­els­ka fot­bolls­för­bun­det (FA).

– Det är det reg­ler­na är till för. Om man bry­ter mot reg­ler­na får man be­ta­la för det, sä­ger Klopp på en press­kon­fe­rens.

Det var när Di­vock Ori­gi av­gjor­de (1–0) i den 96:e mi­nu­ten som Jür­gen Klopp sprang in mitt på pla­nen och fi­ra­de med mål­vak­ten Alis­son Bec­ker. Age­ran­det för­döm­des av di­ver­se ex­per­ter och 51-åring­en med­gav ef­teråt att det ”in­te var coolt” av ho­nom.

– Nu när jag har sett det så bryr jag mig in­te. Det hand­lar om käns­lor och är nor­malt i en match. Jag vet in­te vad jag ha­de gjort om vi ha­de gjort må­let. Jag ha­de in­te gett ho­nom bö­ter, men det är FA som skri­ver reg­ler­na, sä­ger Ever­tons trä­na­re Mar­co Sil­va.

LEHTIKUVA/AFP/PEDJA MILOSAVLJEVIC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.