Bud­a­pest får fri­id­rotts-VM 2023

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT

Fri­id­rotts-VM 2023 kom­mer att av­gö­ras i Bud­a­pest. Det är förs­ta gång­en den un­gers­ka hu­vud­sta­den får ar­ran­ge­ra ett VM ef­ter att ti­di­ga­re ha ar­ran­ge­rat ett fri­id­rotts-EM 1998.

Det in­ter­na­tio­nel­la fri­id­rotts­för­bun­det IAAF fick hård kri­tik för bris­tan­de trans­pa­rens när Eu­ge­ne i USA fick VM 2021 och har se­dan dess änd­rat sin ur­vals­pro­cess.

Nu var Bud­a­pest en­samt kvar som kan­di­dat. Mäs­ter­ska­pet kom­mer att av­gö­ras på en helt ny­byggd are­na för 40 000 åskå­da­re.

Näs­ta år av­görs VM i Do­ha.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.