Wahl­ström får sin dröm­match

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

WBC-mäs­ta­ren i su­per­fjä­der­vikt, Eva Wahl­ström, får sin sto­ra chans då hon 15 de­cem­ber ställs mot stor­stjär­nan Ka­tie Tay­lor i Ma­di­son Squa­re Gar­den. Mat­chen går i en vikt­klass över Wahl­ströms van­li­ga och gäl­ler de två mäs­t­ar­bäl­ten ir­länds­kan har. Wahl­ström blir den and­ra box­a­ren, och den förs­ta på 80 år, som får box­as i den klas­sis­ka are­nan på Man­hat­tan. Den förs­ta var en viss Gun­nar Bärlund.

38-åri­ga Wahl­ström och 32-åri­ga Tay­lor möt­tes åt­ta gång­er som ama­tö­rer. Tay­lor vann samt­li­ga dus­ter. Som proffs har de in­te stött på varand­ra.

– Visst för­lo­ra­de jag men jag tror Ka­tie kom­mer ihåg mig som en av de tuf­fas­te mot­stån­dar­na som ama­tör. Sta­tisti­ken är emot mig men i proffsbox­ning är det and­ra sa­ker som av­gör. Jag har al­la chan­ser att vin­na.

– Det blir en enorm ut­ma­ning att gå en fight mot Tay­lor på bor­ta­plan i en ny vikt­klass. Men jag räds ing­et, sä­ger Wahl­ström.

Ga­lans hu­vud­match är den mel­lan mex­i­ka­nen Saul Al­va­rez och brit­ten Rocky Fi­el­ding. Al­va­rez har ba­ra för­lo­rat en av si­na 53 mat­cher som proffs. Den kom mot Floyd May­weat­her jr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.