Ös­ter­ri­ka­re er­sät­ter Hug­hes

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT

Sout­hamp­ton häm­tar sin nye trä­na­re i Ös­ter­ri­ke. Det blir Ralph Ha­sen­hüttl som tar över ef­ter Mark Hug­hes som spar­ka­des i mån­dags.

Pre­mi­er Le­a­gue-la­get tyck­te att Ha­sen­hüttl var ett in­tres­sant namn ef­tersom han tog Leip­zig till en andra­plats i tys­ka bun­de­s­li­ga 2017 och till kvarts­fi­nal i Eu­ro­pa Le­a­gue i vå­ras. 51-åring­en läm­na­de Leip­zig i vå­ras.

”Det är bråt­tom att hit­ta rätt väg för att nå vår po­ten­ti­al och de re­sul­tat som vi för­vän­tar oss. Ralph dök upp som den per­fek­ta kan­di­da­ten för oss”, sä­ger Sout­hamp­tons ord­fö­ran­de Ralph Kru­e­ger i ett ut­ta­lan­de.

Hug­hes fick spar­ken se­dan Sout­hamp­ton ba­ra vun­nit en av 14 mat­cher i höst och där­med lig­ger på ned­flytt­nings­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.