Fil­men om Saa­ga S vann i New York

Hufvudstadsbladet - - Sport - FNb

Den av Kai Kun­to­la re­gis­se­ra­de do­ku­men­tär­fil­men om den tre­fal­di­ge travdrott­ning­en Saa­ga S vann förs­ta pris i Equ­us Film Fes­ti­val i New York. Över 80 fil­mer från hela världen del­tog. Om­sätt­ning­ar­na in­om travspor­ten har en läng­re tid stag­ne­rat och nu går Ve­ikkaus till­ba­ka till de ti­di­ga­re spel­for­mer­na in­om trav­tip­set. Från års­skif­tet spe­las To­to75 på lör­da­gar­na och på ons­da­gar­na To­to64 i Ver­mo. Må­let är att fle­ra ska få chan­sen att vin­na åt­minsto­ne någon­ting.

Fa­vo­ri­ten

Sju­å­ri­ga Wil­ly Wingston har hela ti­den va­rit en ka­pa­bel täv­lings­häst men tra­vat mest norrut. I To­to76-om­gång­en i Uleå­borg får han gi­vet­vis tuf­fa­re kon­kur­rens men hans fem­te ra­ka se­ger är än­då in­te långt bor­ta.

Svar­ta häs­ten

Två häs­tar från Sverige del­tar i Guld­di­vi­sio­nen men få be­dö­mer dem ha nå­gon stör­re chans. Au­gustus F har dock nyligen vun­nit två gång­er och är helt klart i form. En möj­lig out­si­der här.

To­to76-sy­stem, 27 eu­ro

Avd 1: 1 Po­la­ra, 5 El­lin Si­su, 6 Josveis (2,3). Avd 2: 5 Wil­ly Wingston (10,6). Avd 3: 3 Val­to­ri, 6 Vin­ha­tu­u­ri, 12 Vi­e­nan Myr­sky (2,8).

Avd 4: 1 San­nu Mustang, 8 Kiss Sån­na, 9 Mil­la So­nik, 7 Elai­za Cam­to, 10 Lu­na De Pa­ris (11,5).

Avd 5: 1 Pi­newood Man, 4 Am­bro­gio (3,7).

Avd 6: 1 Mountain Hoo­li­gan, 5 Bun­ker Shot (6,7).

Avd 7: 9 Cal­le­la Le­o­nard, 3 ta­pi­ro Jet, 11 Au­gustus F (10,2).

FO­tO: LEHtIKUVA/KAISA SIREN

Mat­ti Ni­so­nen och Saa­ga S.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.