Unga Te­a­tern gäs­tar Vi­i­rus

Hufvudstadsbladet - - Kultur - HBL

Unga Te­a­tern gäst­spe­lar på Vi­i­rus i de­cem­ber och fram­för pjä­sen Sam­po – en vin­ter­sa­ga 7–28.12. Fö­re­ställ­ning­en går bå­de på svens­ka och på fins­ka.

Fö­re­ställ­ning­en rik­tar sig till barn i åld­rar­na 3–8 år och är ett vint­rigt även­tyr om den lil­la poj­ken Sam­po som be­ger sig ut på en fa­ro­fylld re­sa bland re­nar, var­gar och troll – allt för att räd­da da­gen till­ba­ka och få so­len att sti­ga upp igen.

Tex­ten är skri­ven av Paul Olin och en­semb­len, fritt ef­ter Zacha­ri­as To­pe­li­us klas­sis­ka sa­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.