Tips för en lyc­kad färd

Hufvudstadsbladet - - Mat & Dryck -

● Blir du störd på träng­seln kring buffén? Pro­va äta i fel ord­ning. Ät varm­rät­ter­na först.

● Ät för­rät­ter­na se­dan när al­la and­ra arm­bå­gar sig kring varm­rät­ter­na. Det fun­ge­rar all­de­les ut­märkt att äta lax och in­lagd fisk ef­ter skin­ka och rot­moslå­da.

● Ten­de­rar du att bli sjö­sjuk? Pro­va på ett gam­malt sjö­mans­trick. Lägg in en öron­propp i ena örat och låt den sit­ta kvar un­der hela sjö­re­san. Fun­ge­rar!

● Har du tänkt hand­la i tax­free­bu­ti­ken? Läm­na in­te till sista mi­nu­ten, dels kan nå­gon pro­dukt ha ta­git slut, dels kan hela bu­ti­ken va­ra stängd på mor­go­nen ef­ter en stor­mig natt.

● Ogil­lar du omöj­lig­he­ten att väd­ra och öpp­na ett föns­ter för frisk luft? Bo­ka al­ler­gi­hytt ut­an hel­täck­nings­mat­ta, mins­kar käns­lan av damm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.