Lut­fisk med bécha­melsås (vit­sås)

Hufvudstadsbladet - - Mat & Dryck -

Gott el­ler in­te – svens­ka stjärnkoc­ken Leif Man­ner­ström till­re­der sin lut­fisk så här:

4 por­tio­ner

2 kg lut­fisk (salt), du kan ock­så sal­ta på den fär­di­ga fis­ken 0,5 fin­hac­kad röd­lök 1 pa­ket 250 g frys­ta grö­na är­tor salt och ny­ma­len pep­par 1 ny­pa strö­soc­ker 10–12 an­sjo­vis­fi­lé­er av skarp­sill ny­ma­len krydd­pep­par

Sås:

75+50 g smör 2 msk ve­te­mjöl 7 dl mjölk salt ny­ma­len pep­par ef­ter smak Fis­ken: Vatt­na ur lut­fis­ken väl. Till­la­ga en­ligt an­vis­ning på för­pack­ning­en. Lyft för­sik­tigt upp fis­ken med hål­slev el­ler stekspa­de och låt den rin­na av på hus­hålls­pap­per ef­ter kok­ning­en. Håll den varm un­der fo­lie om du in­te har till­be­hö­ren kla­ra. Ko­ka de frys­ta är­ter­na.

Fräs li­te hac­kad röd­lök ut­an att den tar färg. Blan­da lök och är­ter och sma­ka av med salt, pep­par och en aning soc­ker. Gar­ne­ra lut­fis­ken med någ­ra an­sjo­vis­fi­lé­er och ser­ve­ra med kokt po­ta­tis, bécha­melsås, är­tor­na, ny­ma­len krydd­pep­par och even­tu­ellt skånsk se­nap som ex­tra till­be­hör.

Vit­så­sen: Smält 75 gram smör. Fräs ve­te­mjö­let i smö­ret ut­an att det tar färg. Vis­pa ner mjöl­ken li­te i ta­get på låg vär­me. Vis­pa i yt­ter­li­ga­re 50 gram rumstem­pe­re­rat smör. Låt sju­da på låg vär­me i cir­ka 10 mi­nu­ter. Späd yt­ter­li­ga­re med mjölk och even­tu­ellt li­te an­sjo­vis­spad till en in­te för tunn sås. Sma­ka av med salt och pep­par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.