Eku­me­niskt i dom­kyr­kan

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Själv­stän­dig­hets­da­gens■eku­me­nis­ka■fest­guds­tjänst■i■Helsing­fors■dom­kyr­ka.■Pre­di­kan■ är­ke­bis­kop■Ta­pio Lu­o­ma,■kan­tor Risto Pul­ka­mo,■ kör■ Helsing­fors■fil­har­mo­nis­ka■kör,■di­ri­gent■Jonas Ran­ni­la.■Svensk■ kom­men­ta­tor■i■Yle■Ve­ga■Öivind Nyquist.■HBL Yle TV1, Yle Ra­dio 1 och Yle Ve­ga 11.55

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.