För­bi­mar­schen i S:t Michel

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Själv­stän­dig­hets­da­gens■rikspa­rad■i■S:t■Michel,■pa­ra­dens■för­bi­marsch.■Di­rekt­sänd­ning.■Re­fe­re­ras■på■fins­ka■av■Timo Ke­rä­nen och■Ah­ti Kaa­rio,■re­gis­sör■ Ri­ik­ka Leh­ti­nen.■YLE Yle TV1 13.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.