Ef­ter fes­ten på slot­tet

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Di­rekt­sänd­ning■ från■ Ho­tel■ Kämp.■För■mu­si­ken■står■Jen­ni Var­ti­ai­nen, Pa­le­fa­ce, San­ni, Dan­ny, Ilk­ka & Ko­de■från Nel­jä Ru­u­sua, Pet­te­ri Sa­ri­o­la■och■ Ka­levau­va.fi.■Sal­la Paa­ja­nen och■Mik­ko Pel­to­la■(bil­den)■in­ter­vju­ar■gäs­ter.■YLE Yle TV1 22.15

FO­TO: IL­MARI FA­BRI­TI­US

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.