Är vi ett na­tur­folk?

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Bi­o­lo­gen, vild­marks­gui­den och mil­jö­fost­ra­ren Si­ni Mal­mi­ni­e­mi och jour­na­lis­ten, författaren och na­tur­fo­to­gra­fen Kim­mo Ohto­nen dis­ku­te­rar fin­län­dar­nas re­la­tion till na­tu­ren. HBL Yle Pu­he tors­dag 13.00, re­pris 22.05

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.