Fri­het på två språk

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Ole Ner­drums och Ralf San­dells nya mu­sikoch kul­tur­pro­gram in­går i Svens­ka kul­tur­fon­dens pro­jekt Hal­lå! som job­bar för främ­jan­det av en le­van­de fler­språ­kig­het i Fin­land. I pro­gram­sats­ning­en pre­sen­te­ras och dis­ku­te­ras in­hemsk, svensk och nor­disk mu­sik på bå­da in­hems­ka språ­ken med be­to­ning på al­ter­na­tiv till list­mu­si­ken. HBL Lähi­ra­dio 100,3 MHz tors­dag 15.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.