Tron åter­ställd

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Fe­el­bad, fe­el­good och till och med po­e­si. Det­ta av­snitt in­ne­hål­ler allt, ock­så tom­het. Ida Hen­rik­son och An­ne Hi­e­ta­nen hit­tar flyk­ten från tom­he­ten i Fa­ti­ma Bren­nersEtt jäl­va sol­sken. Glo­naz Hashe­m­za­deh Bon­de­sDet var vi står för fe­el­bad och sam­ti­digt ly­san­de klar pro­sa. Ma­til­da Sö­der­gransÖ­ver­le­vor­na lyfts ock­så fram. YLE Yle Ve­ga tors­dag 19.22

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.