Fin­länds­ka SS-män

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Un­der fort­sätt­nings­kri­get stred 1 400 fin­länds­ka sol­da­ter i tys­ka Waf­fen-SS trup­per vid öst­fron­ten. Fin­län­dar­na del­tog i SS-di­vi­sion Wi­king, som re­kry­te­rat ut­länds­ka fri­vil­li­ga. Do­cent André Swan­ström har fors­kat i fin­länds­ka SS-mäns bak­grund och öden. HBL Yle Ra­dio 1 fre­dag 10.00, re­pris 22.05

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.