I stäl­let för fy­siskt sex

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - HBL

Ona­ni ökar hela ti­den. Da­gens män­ni­ska hin­ner in­te ha sex med and­ra män­ni­skor. Där­e­mot möj­lig­gör tek­no­lo­gin sex­u­ell njut­ning och för­verk­li­gan­de av fan­ta­si­er när som helst. Be­folk­nings­för­bun­dets forsk­nings­pro­fes­sor Os­mo Kon­tu­la och kog­ni­tions­ve­ta­ren Mi­ka Ko­ve­ro­la, som fors­kat i at­ti­ty­der mot sex­ro­bo­tar, dis­ku­te­rar fram­ti­dens sex. Yle Pu­he fre­dag 10.02

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.