Lax med jul­kryd­da

Hufvudstadsbladet - - Mat & Dryck -

Ta fram mor­teln el­ler köp kryd­dor­na som fär­digt mal­da. Den här krydd­bland­ning­en är di­men­sio­ne­rad för ett stort jul­bord om­bord på m/s Gabri­el­la så mins­ka på måt­ten el­ler spa­ra över­lopps torrt. 2 dl ma­let dill­frö 2 dl ma­let kum­min­frö 2 dl ma­let fänkåls­frö 1 dl ma­len svart­pep­par 3 mal­da stjär­na­ni­sar 2 dl salt lax

Blan­da kryd­dor­na och skär lax­ryg­gen el­ler den tjoc­kas­te och bäs­ta mitt­bi­ten i av­långa fi­lé­er och rul­la dem i krydd­bland­ning­en. Stek snabbt var­je si­da på torr het pan­na och kyl ned di­rekt. Fis­ken ska va­ra rå in­u­ti.

Till ser­ve­ring, skär i tun­na bitar.

FOTNOT: HBL res­te från Helsing­fors till Stock­holm, från Stock­holm till Tal­linn och Tal­linn till Helsing­fors på be­kost­nad av re­de­ri­er­na Vi­king Li­ne, Tal­link Sil­ja re­spek­ti­ve Ec­kerö­lin­jen.

Eng­elsk lak­rits? Nej, est­nisk blod­korv med syr­li­ga ling­on.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.