Näs­tan 3 800 får ut­mär­kel­se­tec­ken

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

I dag på själv­stän­dig­hets­da­gen för­lä­nar re­pu­bli­kens pre­si­dent ut­mär­kel­se­tec­ken för Fin­lands Vi­ta Ros’ och Fin­lands Le­jons ord­nar.

FO­TO: LEHTIKUVA / HE­IK­KI SAUKKOMAA

När­ma­re 3800 fin­län­da­re får ta emot ett ut­mär­kel­se­tec­ken i dag på själv­stän­dig­hets­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.