Hufvudstadsbladet : 2018-12-06

Kultur : 35 : 35

Kultur

35 HUFVUDSTADSBLADET Torsdag 6 december 2018 KOMMENTAR Fler premiärer Tack Gud för Finland! Vi firar självständighetsdagen med festgudstjänst och konsert. HELSINGFORS ESBO gens tvåspråkiga gudstjänst. GSP-Klang medverkar. Efteråt uppvaktning vid hjältegravarna. och juldrama ”Vägen till Betlehem” kl. 12.00, 12.30, 13.00, 13.30. Åbohusv. 3. Johannes församling Kl.10 Esbo domkyrka: Tvåspråkig festgudstjänst. Uppvaktning vid de stupades gravar. Kyrkkaffe i församlingsgården. Kl. 10.30 Uppvaktning vid hjältegravarna på Drumsö. Gudstjänst i Drumsö kyrka tillsammans med Lauttasaaren seurakunta och Manskören Manifestum. Högmässa i Johanneskyrkan tillsammans med Akademiska sångföreningen. Petrus församling Kl. 11 Kl. 11 Uppvaktning vid hjältegravarna i Södra Haga. Uppvaktning vid hjältegravarna i Munksnäs. Uppvaktning vid hjältegravarna i Sockenbacka. Självständighetsdagens gudstjänst i Åggelby gamla kyrka. VANDA Kl. 16 All världens musik. Nina Kronlund, Markus Malmgren, Altti Uhlenius. Fritt intr. Esbo domkyrka. Kl. 10 Tvåspr. gudstjänst, Helsinge kyrka S:t Lars. Tikkurilan Mieskuoro. Uppvaktning vid hjältegravarna i Helsinge kyrka, Rödsand och minnesmärket i Sandkulla. Mässa , S:t Martins kapell/Myrbacka kyrka. Kyrkkaffe & diakonilotteri. ViAnda-körens julkonsert, S:t Lars kapell. Kl. 12.15 Kl. 12 Kl. 12.15 OLAUS PETRI Sö 9.12 kl 11 Kyrkmässa och radiogudstjänst. Olaus Petrikören och Juvenalia-kören. Kyrklunch. www.olauspetri.fi Kl. 14 Kl. 12 Matteus församling Kl. 10 Högmässa i Matteuskyrkan, Åbohusv. 3. Julbasar GRANKULLA Fre 7.12 kl. 18 DEUTSCHE GEMEINDE Kl. 10 Självständighetsda- Sö 9.12 kl. 11-13 www.deutschegemeinde.fi www.helSingforSforSAmlingAr.fi • www.eSboforSAmlingAr.fi • www.grAnKullAforSAmling.fi • www.vAndASvenSKAforSAmling.fi

© PressReader. All rights reserved.