Hufvudstadsbladet : 2018-12-06

Ledare | Nyheter : 4 : 4

Ledare | Nyheter

Ledare Nyheter LEDARAVDELNINGEN Susanna Ginman [email protected] Finlands klimatavtryck högt per person Så skiljer sig koldioxidavtrycket per person i ett antal länder, enligt utsläppsnivå och invånarantal 2016. Finland 8,3 USA 17 ton koldioxid per person EU 28 6,9 Finlands totala klimatavtryck litet med globala mått Kina 10 151 Miljoner ton koldioxid USA 5 312 EU 3 499 Indien 2 431 Finland 45

© PressReader. All rights reserved.