Goog­le vi­sa­de Est­lands flag­gor när Fin­land fi­ra­de

Hufvudstadsbladet - - Självständighetsdagen - HBL

Tek­no­lo­gijät­ten Goog­le är känd för si­na ban­ner­vi­de­or men i går gjor­de fö­re­ta­get bort sig.

Fin­lands 101:a själv­stän­dig­hets­dag till ära ha­de tek­no­lo­gijät­ten Goog­le lagt upp en ban­ner­vi­deo på sin sök­mo­tors fram­si­da. Goog­le bru­kar upp­märk­sam­ma oli­ka ju­bi­le­er och eve­ne­mang med sär­skil­da små vi­de­oklipp. Trots den fi­na tan­ken tram­pa­de fö­re­ta­get i kla­ve­ret då bar­nen som vi­sas all­de­les i bör­jan av vi­de­on up­pen­bart är est­län­da­re ef­tersom de vif­tar med Est­lands flag­gor.

Än­nu vid fem­ti­den på själv­stän­dig­hets­da­gens ef­ter­mid­dag låg vi­de­on up­pe på saj­ten.

HBL fick ny­hets­tip­set av en lä­sa­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.