Nor­ge il­la ute i EM

Hufvudstadsbladet - - Sport -

De re­ge­ran­de mäs­tar­na Nor­ge gick på en stjärn­smäll mot Ru­mä­ni­en och går in i EM:s mel­lan­run­da ut­an bonuspo­äng. 23–31 var in­te vad la­get räk­nat med. Ru­mä­ni­en ha­de in­te be­seg­rat Nor­ge se­dan år 2000, och i in­led­ning­en var mat­chen jämn. Men när Ru­mä­ni­en kun­de gå från 8–8 till en halv­tid­led­ning på 18–12 var Nor­ge ett sla­get lag.

Nor­ge lig­ger sist i sin grupp in­för mel­lan­run­dan och mås­te vin­na samt­li­ga si­na mat­cher för att gå till se­mi­fi­nal.TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.