Nis­san åter­kal­lar 150 000 bi­lar

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Bil­till­ver­ka­ren Nis­san har drab­bats av än­nu en tung smäll kort ef­ter åta­let mot sty­rel­se­ord­fö­ran­den Ca­rols Ghosn, miss­tänkt för eko­no­misk brotts­lig­het.

Bil­jät­ten tving­as nu åter­kal­la 150 000 bi­lar i Ja­pan ef­ter att det upp­täckts att bi­lar­na ge­nom­gått ic­ke kor­rekt ut­för­da tes­ter. Det ska bland an­nat hand­la om broms­tes­ter på tio oli­ka mo­del­ler, bland an­nat el­bi­len Le­af.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.