Ol­je­pri­set sti­ger ef­ter Opec-be­sked

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Ol­je­pri­set sti­ger kraf­tigt ef­ter be­ske­det att Opec-län­der­na till­sam­mans med Ryss­land kom­mit över­ens om att re­du­ce­ra ol­je­pro­duk­tio­nen. En­ligt ny­hets­by­rån Bloom­berg har man vid mö­tet i Wi­en i går enats om en minsk­ning med 1,2 mil­jo­ner fat per dag vil­ket fick pri­set på ett fat Brent-ol­ja att strax ef­ter kloc­kan 16 finsk tid sti­ga med drygt fy­ra pro­cent till 62,68 dol­lar. Den ame­ri­kans­ka WTI-ol­jan lyf­te sam­ti­digt med 3,3 pro­cent till 53,45 dol­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.