KÖP LUCIAMÄRKET

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Luciamärket säljs un­der ti­den 2.11–31.12.2018 och kos­tar 4 eu­ro. De in­sam­la­de med­len an­vänds för att stö­da det häl­so­främ­jan­de arbetet på or­ten. Du kan kö­pa mär­ket av lo­ka­la lu­ci­a­mär­kes­för­säl­ja­re, i Folk­häl­san­hu­sen och Luc­kor­na.

www.folk­hal­san.fi/lu­cia

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.