Boca Ju­ni­ors får in­te se­gern i Co­pa Li­ber­ta­do­res

Hufvudstadsbladet - - Sport - Tt

Ar­gen­tins­ka Boca Ju­ni­ors till­de­las in­te fi­nal­se­gern i Co­pa Li­ber­ta­do­res, som man be­gärt från det sy­da­me­ri­kans­ka fot­bolls­för­bun­det Con­me­bol.

Con­me­bol av­slår som vän­tat be­gä­ran, men Boca Ju­ni­ors har ti­di­ga­re sagt att man i så fall kom­mer att över­kla­ga till Idrottens skil­je­dom­stol (CAS).

Boca vil­le till­de­las ti­teln se­dan re­tur­mö­tet skju­tits upp vid två till­fäl­len, till följd av att mot­stån­dar­la­get Ri­ver Pla­tes sup­port­rar at­tac­ke­rat Boca Ju­ni­ors spelar­buss. Con­me­bol be­slu­ta­de då att mat­chen i stäl­let ska spe­las i Madrid i Spa­ni­en på sön­dag, för att av­gö­ra vem som tar hem ti­teln.

Den förs­ta fi­na­len, på Boca Ju­ni­ors hem­ma­plan, slu­ta­de 2–2. Seg­ra­ren i tur­ne­ring­en får en plats i klubb­lags-VM i Fö­re­na­de Ara­be­mi­ra­ten, som bör­jar näs­ta vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.