Hol­ding mis­sar res­ten av sä­song­en

Hufvudstadsbladet - - Sport - Tt

Ar­se­nals för­sva­ra­re Rob Hol­ding mis­sar res­ten av sä­song­en. Han slet av kors­ban­det i väns­ter knä i Pre­mi­er Le­a­gue-mat­chen mot Man­ches­ter Uni­ted i ons­dags.

Hol­ding bars ut på bår i mit­ten av den förs­ta halv­le­ken ef­ter en vårds­lös tack­ling av Marcus Rash­ford. Hol­ding ope­re­ras in­om kort och re­ha­bi­li­te­rings­ti­den är mel­lan sex och nio må­na­der, skri­ver Ar­se­nal på sin webb­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.