Skid­klubb med anor

Hufvudstadsbladet - - Sport -

●●Gra­ni­bac­ken har va­rit hem­ma­bac­ke för al­pi­na ski­då­ka­re se­dan 1934.

●●Gran­kul­la stad äger bac­ken men klub­ben ansvarar för all verk­sam­het.

●●I år trä­nar 106 åka­re i de oli­ka trä­nings­grup­per­na.

●●Om­kring 900 barn del­tar i skid­skol­un­der­vis­ning­en.

●●Gra­ni­bac­ken fi­rar sin 85-års­dag den 12 januari 2019. Fest­lig­he­ter­na äger rum kloc­kan 11–14. Eve­ne­mang­et är öp­pet för al­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.