Del­ta i in­sam­ling­en

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

Un­der åren 2014–2018 sam­lar lu­ci­ain­sam­ling­en in me­del för att stö­da barn­fa­mil­jer som har det svårt i sin var­dag. På www.folk­hal­san.fi/lu­cia kan du lä­sa mer om in­sam­ling­en och hur du kan bi­dra till den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.